Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil 2022/2023

Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil 2022/2023 dilaksanakan dari hari Senin, 16 Januari 2023 sampai dengan Sabtu, 21 Januari 2023.